Arkisto

Archive for huhtikuu 2007

Tehtäväpohjaisen luokituksen ansioita

Uusin Records Management Journal sisältää Chris Milnen artikkelin tehtäväpohjaisen luokitusjärjestelmän eduista. Milne on dosenttina Abertay Dundeen yliopistossa, joka on uudistamassa internet- ja intranet-sivustojaan. Aluksi projektissa pidettiin selvänä, että kirjastoammattilaiset kulkevat portaalin sisältörakenteiden suunnittelussa etunenässä. Mutta kun osoittautui, ettei aiheperustaisesti tarkasteltaessa navigoitavan, hierarkkisen ja loogisen rakenteen löytäminen laajalle joukolle erilaisia aineistoja, palveluja ja resursseja olisi helppoa, päädyttiin lopuksi hyödyntämään asiakirjahallinnon tehtäväluokitusta. Onkohan Suomessa kokeiltu AMS-luokituksen hyödyntämistä muualla kuin asiakirjahallinnossa: miten ja millaisin tuloksin?

Tehtäväpohjaisen luokituksen etuna Milne pitää myös sitä, että se tuo esille tietojen merkityksen toiminnalle. Esimerkkinä hänellä on määräaikainen työsopimus: on havainnollisempaa että se löytyy kohdasta ”rekrytointi” kuin otsikon ”työaikalainsäädäntö” alta. Samalla käy ilmi, mitä tietoaineistoja mihinkin tehtävään liittyy ja siinä tulisi käyttää, mikä edistää organisaation oppimista.

Kategoriat:Ajatukset