Arkisto

Archive for kesäkuu 2010

Tutkimuksen rakennuspalikoista

perjantai 18.6.2010 1 kommentti

Suositaan yliopistojen yhteistyötä, suositaan yliopistojen kilpailua, annetaan rahaa isoille tutkijakouluille, annetaan rahaa vakiintuneille tutkijakouluille. Akateemiset trendit rahoituksessa tulevat ja menevät, mutta mikään ei suosi arkistotieteen kaltaista pientä ja vakiintumatonta aluetta. Uusinta uutta on painopisteen siirtäminen post-docien rahoitukseen. Sekään ei välttämättä lupaa hyvää, koska väitelleitä on maassa vain muutama.

Tutkimusta kuitenkin tarvitaan, siitä olen aivan varma: muuten kaikki jää vain vanhan toistamiseksi.  Se ei tarkoita, että sitä pitäisi välttämättä tehdä yliopistossa. ICAn Commassa (joka ilmestyi juuri numerolla 2008:2) on Caroline Williamsin artikkeli ”Allies or aliens? What is the relationship between acadamic and practice-based research?”. Siitä käy ilmi, että Iso-Britanniassa The National Archives on vuodesta 2005 voinut yksin hakea tutkimusprojekteilleen rahoitusta samoista lähteistä kuin yliopistot. Meillä tämä mahdolllisuus puuttuu: arkistolaitos ei tietääkseni voi saada puhtaaseen tutkimustyöhön rahaa, koska se katsotaan yliopistojen tehtäväksi. Samalla yliopistojakaan ei tällä alueella rahoiteta. Pattitilanne.

Joitain valopilkkuja löytyy. Tällä hetkellä peräti kaksi väitöskirjan tekijää on apurahan turvin tekemässä tutkimusta asiakirjahallinnan alueelta. Lisäksi Svenska Litteratursällskapetilla on tietääkseni käynnissä arkistoonsa liittyvä tutkimusprojekti, jonka se itse rahoittaa. Hieno asia tämäkin.

Positiivista on myös, että graduja tulee vähitellen lisää. Niitä on vuosien mittaan valmistunut jo parikymmentä. Yleensä gradujen merkitys ei liene kovin suuri (muuten kuin opinnäytteenä), mutta tilanteessa,  jossa alankirjallisuus on niukkaa ja tutkimus muuten vähäistä, graduilla on enemmän arvoa.

Uusimmat laitoksella valmistuneet asiakirjahallinnan gradut ovat K. Korhosen tutkielma Käyttäjien asiakirjahallinnan ohjaamisen tarpeet Asumispalvelusäätiö ASPAssa ja ASPA Palvelut Oy:ssä ja T. Voutilaisen ”Sosialismin ajan asiakirjojen arvonmäärityksen perusteet Saksan demokraattisen tasavallan valtiollisessa arkistohallinnossa” .  Jälkimmäistä en ole vielä lukenut (se ei ole saatavilla sähköisenä), mutta odotan innolla siihen pääsyä. Onnittelut molemmille! Kunnallistieteen laitokselta on lisäksi tänä vuonna tullut T. Koukan työ Kunnallisen arkistotoimen säätelystä.

Graduilla on minusta merkitystä silloinkin, kun ammattilaisten näkökulmasta niissä ei ole mitään ”uutta”. Tärkeää on myös se, että asioita tehdään näkyviksi ja dokumentoidaan. Se antaa jälkeentuleville edes jonkinlaisen lähtökohdan, josta mennä eteenpäin. Ammattilaisten hiljaiselle tiedolle, oli se oikeaa tai väärää, ei kukaan voi rakentaa mitään. Tämän vuoksi kaikkien tällä alallapitäisi kirjoittaa paljon enemmän.

Kategoriat:Tutkimus

Työnsisällöt ja dokumentointi

torstai 17.6.2010 1 kommentti

Sosiaalityön asiakirjat olivat eilen esillä pienimuotoisessa Childinfo-projektin järjestämässä seminaarissa Asiakastietojärjestelmät sosiaalityössä. Eri näkökulmat täydensivät virkistävästi toisiaan, kun läsnä oli tutkijoita sekä sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön että informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksilta.

Oman alueen näkökulmasta jäi mieleen kaksi asiaan. Ensiksi se, miten monitahoinen ja vaikea kysymys  dokumentointi on sosiaalityössä: sen pitäisi palvella samanaikaisesti monia käyttäjiä ja tarpeita. Sosiaalityön asiakkaat puhuvat vaikeista asioista kohtaamansa virkailijan kanssa, mutta tiedosta tulee laajalle leviää instituutionaalista informaatiota. Ei ole samantekevää, mitä kerrotaan ja miten kerrotaan. Arkistoteorian näkökulmasta asiakirjat ovat osa yksilön hallintaa (governance), toisaalta niillä voi olla yksilöille myös terapeuttinen merkitys.

Toinen mieleenpainuva seikka oli se, miten dokumentointi muokkaa työnsisältöjä. Miten kohdata yksilölliset elämäntilanteet ja löytää niihin oikeat ratkaisut, kun toimintaa puserretaan yhdenmukaisiin ja standardoituihin kuvauksiin? Koodistot alkavat herkästi vaikuttaa siihen mitä tehdään tai kuinka paljon tehdään. Jäi seminaarissa toteamatta se, että lomakkeiden käytön on todettu köyhdyttävän asiakirjojen tietosisältöä.

Kategoriat:Tutkimus

Kysymyksiä vailla vastausta

maanantai 14.6.2010 Jätä kommentti

Records Management Journalissa (vol. 20, no.1, 2010, s. 117-123) on lehden 20-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu uudelleen mm. David Ryanin raportti kolmesta ”witness”-seminaarista, jotka pidettiin toukokuussa 2006 Newcastle-upon-Tynessä. Ryanin teksti on innostavan poukkoilevaa, mikä tuntuu heijastavan itse tilaisuuksia. Niitä olisi ollut mielenkiintoista kuunnella. Koska artikkeli on valittu uudelleen julkaistujen joukkoon, seminaarit ovat ilmeisesti olleet Englannissa merkittäviä.

Seminaareissa etsittiin tuolloin vastausta siihen, mikä oikein on asiakirjahallinnan ydin. En kerro tässä annettuja vastauksia, mutta kerron, miten kirjoitus päättyy.

Ensiksikin Ryan kysyy, ovatko organisaatiot niiden ylimmän johdon mielestä kaaoksessa? Vaikka seminaareissa puhuttiin kaaoksesta paljon, vastaus on Ryanin mielestä kielteinen. Johdon mielestä kaikki toimii hyvin. Ninpä sen välillä, mitä asiakirjahallinnan ammattilaiset pitävät tarpeellisena ja miten organisaatiot toimivat, on aukko.

Toiseksi Ryan haluaisi tietää, miksi asiakirjahallinnon puoleen ei käännytä, vaikka IT ei ole saanut viidessäkymmenessä vuodessa ja Microsoft kahdenkymmenen vuoden monopolinsa turvin organisaatioiden prosesseja ja informaatiota  järjestykseen.

Kolmanneksi Ryan kysyy, miksi asiakirjahallinnossa ei ole eriytyneitä ammattialueita: kun hän palkkasi sähköistä pitkäaikaissäilytysstiimiä tarvittiin XML-spesialisti, tietokannan hallinnoija, ”data center manager” jne. Miksei asiakirjahallinnon erityyppisiin tehtäviin ole vastaavaa luokitusta?

Kysymykset lienevät edelleen aiheellisia ja vastaamattomia.

Kategoriat:Asiakirjahallinto

”Arkiston” monet merkitykset

lauantai 5.6.2010 Jätä kommentti
Kategoriat:Kevyempää