Arkisto

Archive for huhtikuu 2013

Tiedon järjestämisen uudet mahdollisuudet 24.5. Helsingissä

torstai 25.4.2013 Jätä kommentti

Informaatiotutkimuksen yhdistyksen 24.5. Helsingissä järjestettävän kevätseminaarin aiheena on Tiedon järjestämisen uudet mahdollisuudet. Ohjelma löytyy ITY:n sivuilta. Seminaari järjestetään yhdessä Kansalliskirjaston kanssa ja se on maksuton. Ilmoittautuminen 17.5. mennessä.

Uskon asia

lauantai 20.4.2013 1 kommentti

Kirjastoissa tiedon organisointi on ollut sekä teoreettisen että käytännöllisen tutkimuksen kohteena pitkään. Asiakirjahallinnassa tällainen kirjallisuus ja keskustelu jokseenkin puuttuu, niin meillä kuin muualla. Suomessa tyhjiö on minusta kuitenkin harvinaisen selvä, kun samaan aikaan tavoitteet tiedon organisoinnissa ovat korkealla. On kovin vähän (ainakaan yhteistä) käsitystä siitä,

  • mitä tarkoituksia tehtäväluokitus palvelee
  • keitä varten se on olemassa
  • miten se pitäisi rakentaa
  • miten mukaan otettavat tai poisjätettävät termit olisi valittava
  • millainen on luokituksen suhde todellisuuteen
  • millainen luokituksen rakenteen tulisi olla
  • millaisia termejä ja suhteita luokituksessa tulisi tai ei tulisi olla ja
  • miten semanttiset ja muut ristiriidat ratkaistaan.

Tästä huolimatta on vahvaa uskoa siihen, että jonkin työryhmän jossain tuntemattomalla tavalla tuottama malli sopii kaikille ja sitä ryhdytään heti yhdenmukaisesti soveltamaan ja käyttämään. Minusta tämä on uskoa tiedonhallinnolliseen ihmeeseen, jos johonkin.

Kategoriat:Tiedon organisointi

Marginaalin marginaalissa

torstai 18.4.2013 Jätä kommentti

Tässä blogissa on aiemmin kirjoitettu asiakirjahallinnan graduista ja siitä, miten opiskelijat monesti tukeutuvat vain oman tutkimusalueensa kotimaiseen kirjallisuuteen etsimättä linkityksiä muilta tieteenaloilta.

Varmaan jokainen asiakirjahallinnan alalla toimiva on joutunut joskus perustelemaan toimialansa olemassaoloa ja selittämään, että mitä työssään oikeasti tekee. Hassuin itselleni esitetty käsitys on: eikö se työ olekin vaan sellaista tulostamista? Vähän sama juttu on asiakirjahallinnan tutkijoilla. Muiden alojen kollegoille mieluusti käyttää omaa tutkimustaan kuvaillessaan jotain muuta termiä, vaikkapa tiedonhallinta, jotta tekee itsensä helpommin ymmärrettäväksi.

Marginaalissa ollaan, ja jos vielä tutkit asiakirjahallinnasta vähän tai ei laisinkaan tutkittua aihetta, olet marginaalin marginaalissa. Silloin on pakotettu hakemaan kirjallisuutta muista tieteistä ja soveltamaan sitä, vaikka sitten vähän kaukaa haetusti. Toinen kysymys on ne foorumit, minne tutkimustuloksiaan kannattaa tarjota julkaistavaksi. Valitako oman alan julkaisu, jonka vertaisarvioitsijat kyllä ymmärtävät käsitteesi oikein, mutta joka tarjoaa vain kapean yleisön ja akateemisessa maailmassa alhaalle arvostetun julkaisufoorumin. Vai yrittääkö kirjoittaa laajemmalle yleisölle, yleisempään ja korkeammalle rankattuun julkaisuun, jossa et ehkä saa vastakaikua aiheesi merkittävyydelle ja juttu saatetaan kuitata kuuluvaksi – sinne marginaalin marginaaliin.

Kategoriat:Julkaisut, Tutkimus

Arvonmäärityksestä

perjantai 5.4.2013 1 kommentti

Kuten Osmo Palonen Failissa uusimmassa toteaa, Liikearkistoyhdistyksen julkaisutoiminnan kokouksen lopuksi syntyi vilkasta keskustelua asiakirjojen arvonmäärityksestä. Mielipiteitä herätti esimerkiksi pöytäkirjojen sisällön muutos —  ne ovat sisällöltään paljon köyhempiä kuin ennen — ja kyseltiin nykyisten seulontapäätösten ajantasaisuuden perään. Tuli mieleen, että kun arkistolaitos keskustelee tutkijoiden kanssa arvonmäärityksestä, eikö  keskustelua pitäisi olla enemmän  myös ammattikunnan sisällä? Eikö tähän myös tarvittaisi neuvottelukunnan kaltainen foorumi? Alan ammattilaiset organisaatioissa ovat kuitenkin aineistojensa parhaita asiantuntijoita.

Kategoriat:Arvonmääritys