Arkisto

Archive for elokuu 2013

Valta kuuluu sinulle

perjantai 16.8.2013 Jätä kommentti

Työväenmuseo Werstaan ”Queering the memory institutions” -seminaarissa puhuttiin tänään sukupuolisista vähemmistöistä ja muistiorganisaatioista. Aihe on vanha, mutta minusta aina mielenkiintoinen. Se tekee näkyväksi asioita, joita yleensä voi vain aavistella: yhteiskunnan ja sen arvojen muutoksen, yksilön ja yhteisöjen tarpeen identiteetin rakentamiseen, eri intressiryhmien ristiriitaiset toiveet, tarpeen yksityisuuden suojaan, kysymyksen siitä, kenellä on oikeus päättää historian kuvaamisesta ja menneisyyden tekemisestä näkyväksi. Tätä kautta kyse on tietysti arkisto(nhoitajie)n vallasta.

Arkistojen velvollisuus on heijastaa yhteiskunnan koko kuvaa. Seminaarissa todettiin, ettei meillä ole aiheeseen erikoistuneita arkistonhoitajia, jotka pystyisivät kuvailemaan aineistoja riittävästi ja pitämään yhteyksiä luovuttajayhteisöihin. Jaana Kilkki toi toisaalta esille sen, että perinteisesti arkistoammattilaisen etiikkaan on kuulunut olla neutraali toimija, joka ei anna ulkopuolisten tahojen vaikuttaa toimintaansa. Jos tämä ideaali säilytetään, ainoa vaihtoehto on kouluttaa arkistonhoitajia katsomaan asioita myös LBGTI-näkökulmasta, kuten seminaarissa ehdotettiin.

Toisaalta sukupuoliset vähemmistöt eivät ole ainoa vähemmistö, joka arkistojen olisi huomioitava. Postmodernisti ajatellen yhteiskunnassa on valtavasti erilaisia näkökulmia ja tulkintoja, joiden kaikkien olisi sallittava tulla esille. Ajatus, että arkistonhoitaja sisäistää ne kaikki ja tuottaa lopuksi synteesin, joka objektiivisesti ja tasapuolisesti huomioi enemmistön, vähemmistöt, eri yhteisöt, kielet, arvot, kulttuurit, uskonnot ja ideologiat on mahdoton. Jaanan mukaan ratkaisu silloin on, että käyttäjät otetaan tasapuolisina kuvailutiedon tuottajina mukaan. Silloin kukin ryhmä voi tuoda oman tulkintansa esille juuri niin kuin se itse haluaa sen tehdä. Seminaarissa mainittiin homo- ja lesboravintoloiden tulitikkuaskit, joita on vaikea jäljittää museoiden kokoelmista. Kertovatko ne metsäteollisuuden tuotevalikoimasta vai menneestä vähemmistökulttuurista? Miksi käyttäjä ei voisi sanoa sanansa siitä?

Ei olisi kannattanut nousta vuoteesta

torstai 8.8.2013 1 kommentti

Jos sinulla muka oli huono päivä, katso tämä.

Kategoriat:Kevyempää