Arkisto

Archive for Toukokuu 2014

Keskushallinnon Twitter-viestit ja YouTube-videot arkistoon

perjantai 16.5.2014 1 kommentti

Tietoviikon mukaan ISo-Britanniassa arkistoidaan keskushallinnon Twitter-viestit ja YouTube-videot. Kansallisarkiston johtajan mukaan on ”välttämätöntä kehittää sosiaalista mediaa tukeva verkon arkistojärjestelmä, sillä sosiaalinen media näyttelee keskeistä osaa hallinnon viestinnässä. Näin myös tulevat sukupolvet voivat lukea historiallisesti merkittäviin tapahtuviin liittyviä some-viestejä.”

 

Kielialueen rajat

torstai 8.5.2014 1 kommentti

Archivmanagement in der Praxis

Potsdamilainen kollega antoi lukemiseksi paikallista ammattikirjallisuutta. Teoksessa on lukuja esim. arkiston laadunhallinnasta, strategisesta suunnittelusta ja benchmarkkauksesta. Tutkimuksellisesti tämä ei ole kovin mielenkiintoista, mutta muistutus siitä, mitä kaikkea voitaisiin koulutuksessa käydä läpi.

Eurooppa on pirstoutunut kielivyöhykkeisiin, joiden välillä tieto kulkee huonosti. Saksalaisilla voisi olla meille annettavaa, mutta heillä ei ole suurta mielenkiintoa julkaisemiseen englanniksi. Kun muun kuin englannin kielen hyvää taitoa ei voi opiskelijalta enää kohtuudella odottaa, meillä luetaan paitsi kieleltään myös alkuperältään anglosaksista kirjallisuutta. Kun sen tiedostaa, se ei välttämättä ole ongelma. Samalla ostetaan kuitenkin anglosaksinen näkökulma kaikkeen, kutenMatti Klinge jaksaa muistuttaa.

Oma saksan kieleni on ruosteessa, mutta kirjaa selaillessa heräsi (ehkä valheellinen) ajatus, että päntättyään rajallisen ammattisanaston tätä lukisi suhteellisen vaivattomasti.

Kategoriat:Kansainvälisyys

Terveisiä Potsdamista

tiistai 6.5.2014 1 kommentti

Kuva

Puhuin Fachhochschule Potsdamissa suomalaisesta asiakirjahallinnasta, sen erityispiirteistä (arkiston käsite, yhtenäinen professio, kirjaaminen, arkistolaitoksen vahva asema, AMSien avulla tapahtuva ennakkoseulonta) ja sähköisen asiakirjahallinnon visioista (Sähke1 ja Sähke2, yhteiset tehtäväluokitukset). Kirjaamisperinne on oikeastaan ainoa asia, joka on olemassa myös Saksassa. Muuten kuljemme eri latuja.

Yksi ulkomailla vaikeasti ymmärrettävä asia on AMSin luonne sekä asiakirjahallinnon että arkiston työvälineenä. Kun asiakirjahallinta on kaikkialla muualla enemmän tai vähemmän kahtia jakautunutta, ihmisten on ensikuulemalla vaikea ymmärtää sitä. Yhteiset tehtäväluokitukset saivat opiskelijoilta epäileviä kommentteja (”ei toimisi meillä, kunnat ovat niin erilaisia”). Ennakkoseulonnasta ei ole kuultukaan: arkisto päinvastoin haluaa organisaatiosta kaiken mahdollisen syynättäväksi itselleen. Suomalainen järjestelmä herätti kysymyksen, jääkö arkistonhoitajalle paljoakaan tekemistä.

Enemmän Potsdamin Fachhochschulesta seuraavassa Failissa. Kuva on ammattikorkeakoulun ruokalasta, joka on  jokseenkin värikkäästi koristettu.