Arkisto

Archive for the ‘Digitointi’ Category

Vetoa ja työntöä digitaaliseksi

tiistai 23.8.2016 Jätä kommentti

Digitaalisen tiedon kesäkoulussa todettiin, että digitoitu sanomalehti ei ole sama kuin paperinen sanomalehti. Tämä on ilmiselvä asia, samalla kun se ei kuitenkaan ole sitä. Ero on tärkeä, koska Kansallisarkisto aikoo digitoida valtaosan viranomaisilla siirtoa arkistolaitokseen odottavista 80 hyllykilometristä paperia ja hävittää alkuperäiset. Mitä tämä transformaatio merkitsee? Tarkoittaako se muuta kuin että digitaaliset ihmistieteet saavat ennen pitkää tolkuttoman massan dataa käsiteltäväkseen? Mitä tässä pitäisi ymmärtää?

Toinen kysymys on, mitä osviittaa digihumanismi antaa aineiston valikointiin. Kaikkea paperilla olevaa ei ole tarkoitus digitoida. Alkuperäisten paperiaineistojen hävittäminen hirvittänee monia arkistoalan traditionalisteja. Silloin valinnan kriteeriksi tullee, milloin alkuperäisellä dokumentilla on sellaista ”erityisarvoa” että sen säilyttäminen paperisena on edelleenkin tarpeen. Digihumanismin näkökulmasta voisi päinvastoin kysyä, millaisten aineistojen digitointi on todennäköisesti hyödyllisintä. Digitaalisuuteen on siis sekä ”työntöä” (aineistolla ei ole erityistä arvoa paperisena) että ”vetoa” (aineistolla on erityistä arvoa digitaalisena).

Jos tältä pohjalta voisi tunnistaa tai kehittää aineistolle kriteereitä, niitä pitäisi hyödyntää valikointiprosessissa. Paneeli ei heti tunnistanut sellaisia, tutkimuksen mahdollisuuksia ja tarpeita on vaikea ennakoida. En itse ole vakuuttunut siitä, etteikö tästä näkökulmasta voitaisi kehittää jotain, tosin yrittämättä arvottaa tietosisältöjä. Metatietojen lisäämisen tärkeyttä digitointiprosessissa korostettiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja sähköinen arkistointi

tiistai 14.10.2014 4 kommenttia

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti sähköisestä arkistoinnista on ilmestynyt. Myös Helsingin Sanomat kirjoittaa siitä tänään.

Muistin muovaajat

perjantai 8.2.2013 4 kommenttia

Tänään keskustelussa nousi esille arkistojen rooli yhteiskunnan muistin muovaajana tavalla, jota en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Perinteisesti on kiinnitetty huomiota arvonmääritykseen, mutta myös digitoinnilla on huomattava vaikutus. Kun nuorempi tutkijapolvi odottaa asiakirjojen olevan verkossa ja ensisijaisesti käyttää näitä aineistoja (vaikka verkossa oikeasti on vain muutama prosentti aineistoista), se mitä valikoidaan digitoitavaksi todennäköisesti vaikuttaa selvästi tutkimukseen. Jos arkistolaitos esimerkiksi digitoisi nyt arkistolaitokseen siirtoa odottavat viranomaisten asiakirjat 1960-1980 -luvuilta, seurauksena voisi olla uudemman ajan historiankirjoituksen buumi.

Tästäkin syystä keskustelu digitoinnin painopisteistä tutkijoiden kanssa voisi olla paikallaan.

Kategoriat:Digitointi, Tutkimus