Arkisto

Archive for the ‘Julkaisut’ Category

Archives & Manuscripts on verkossa!

perjantai 18.10.2019 Jätä kommentti

The American Archivist (1938-) on digitoituna avoimesti saatavilla, lukuunottamatta uusimpia numeroita. Samoin kanadalainen Archivaria (1975-). Nyt myös Archives & Manuscripts (1955-) Australiasta on kokonaan digitoitu. Hieno juttu! Uusimpia numeroita voi käyttää Andorin kautta.

Kategoriat:Julkaisut

De archivis

keskiviikko 11.9.2019 Jätä kommentti

Eljas Orrmanin arkistokirjoitukset sisältävä ”De archivis” on ilmestynyt painettuna. Painos on niin pieni, että teoksen voi toivoa saavansa vain kysymällä kirjoittajalta. Kirjastoihin sitä tullaan kuitenkin levittämään.

Sähköisenä kirja löytyy täältä: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105701

Teoksen sisällys on seuraava:

I Kirjoitukset suomeksi
1 Provenienssiperiaate – teoriaa ja sovellutuksia (1987)
2 Arkistot asiakirjojen kokonaisuuksina sekä niiden käytön apuvälineet (1994)
3 Valtiosihteerinviraston arkistorakennus Pietarissa (2002)
4 Julkisuuslain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut ’ei-asiakirjat’ (2002)
5 Pentti Renvall – suomalainen arkistotieteen teoreetikko (2010)
6 Havaintoja arkistotoimen murroksesta kolmen vuosikymmenen ajalta (2010)
7 Asiakirjojen seulonnasta ja julkisuudesta tutkimuksen edellytyksiä säätelevinä tekijöinä (2012)
8 Kansallisarkiston kopioiden hankinta 1800-luvulta 2000-luvulle (2012)
9 Huomioita Vanhan Suomen asiakirjahallinnosta (2014)
10 Arkistolainsäädännön historiaa (2015)
11 Arkistotoimen organisointi Suomen senaatissa kaksi vuosisataa sitten (2017)

II Texter på svenska
12 Utnyttjandet av urval vid arkivgallring i Finland (1979)
13 Det allmänna arkivschemat i Sverige och Finland (1983)
14 Problematiken kring etisk gallring sedd mot bakgrunden av tendenser i Finland (1984)
15 Typarkiven som urvalsmetod i finländsk gallringspraxis (1987) 189
16 Gallring av handlingar – säkerställande eller förintande av vår tids dokumentation? (1988)
17 Lagstiftningen om användning av personrelate rad information och den vetenskapliga forskningens verksamhetsbetingelser i Finland (1990)
18 Tankar om varaktig uppbevaring av handlingar (1994)
19 Fältarbetet i det statliga arkivväsendets verksamhet i Finland (1994)
20 När tvenne förvaltnings- och arkivkulturer möts (1998)
21 Iakttagelser om proveniensprincipens introducering och dess tidiga tillämpning i Finland (2000)
22 Den finländska historikern Pentti Renvall som arkivteoretisk tänkare (2002)
23 Riksarkivet – en forskarskola för historiker? (2005)
24 Den finska personuppgiftslagens tillämpning på personuppgifter om avlidna personer (2008)
25 Statssekretariatets arkiv – ett finskt forsknings arkiv i S:t Petersburg (2008)
26 Iakttagelser om statsarkivets verksamhet som forskningsfrämjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget (2012)

III Writings in English
27 Differences between fundamental archival terms in the Baltic and the Nordic countries (1997)
28 Structural complexity of electronic records as a factor guiding decisions on permanent retention (2000)
29 Legislation concerning access to and secrecy of official records, archives, and personal data in the Nordic countries (2004)

Kategoriat:Julkaisut

Lähes 400 sivua tekstiä arkistoalasta Suomessa

torstai 16.5.2019 Jätä kommentti

Eljas Orrmanin arkistoalan kirjoitukset kokoava De archivis. Arkistoista – om arkiv – on archives on nyt saatavilla yliopiston TamPubissa. Kirjassa on Suomen arkistoalasta lähes neljäsataa sivua tekstiä neljältä vuosikymmeneltä kolmella kielellä. Suurin osa kirjoituksista käsittelee arvonmääritystä, arkistohistoriaa tai juridiikaa, mutta muitakin aiheita on mukana. Toivottavasti tekstit tulevat tätä kautta yleiseen käyttöön ainakin yliopistoissa, joissa alan tutkielmia ja tutkimuksia tehdään. Toivottavasti ruotsinkielinen osuus löytää lukijansa myös muissa pohjoismaissa.

Nörtähtäville kerrottakoon, että kirja on tehty LaTexilla An­dré Mieden ja Ivo Pletikosićin classicthesis-pohjalle. Se osoittautui hyväksi valinnaksi. LaTex on välineenä joustava. Kaikki vastaantulleet tekniset ongelmat saatiin helpohkosti ratkaisua. Classicthesis tuottaa hyvännäköisen tuloksen. Kyse on periaatteessa väitöskirjapohjasta, jossa on kiinnitetty typografiseen kauneuteen erityistä huomiota. Minusta teos on elegantin ja sivistyneen oloinen, vaikka itse sen toimittajana näin sanonkin. Miede pyytää pohjan käyttäjiä lähettämään hänelle postikortin, joten sellainen lähtee nyt matkaan Tampereelta.

 

Arkistot ja asiakirjat nykyajan informaatiokentässä

tiistai 17.10.2017 1 kommentti

”Arkistot ja asiakirjat nykyajan informaatiokentässä” löytyy nyt TamPubista. Täytyy heti täsmentää, että ”nykyaika” tarkoittaa vuotta 1975. Kysymys on nimittäin uudelleenjulkaisusta. Lainaus esipuheesta:

Martti Favorinin vuonna 1975 Arkistotoimikunnalle laatima selvitys “Arkistot ja asiakirjat nykyajan informaatiokentässä” on vähäisen suomalaisen arkistotutkimuksen klassikko monesta syystä. Se valaisee asiakirjahallinnan tilannetta 1970-luvulla ja sitä kehitystä, joka johti vuoden 1981 arkistolakiin. Tietääkseni selvitys oli arkistolaitoksen tenttivaatimuksissa, joten se luultavasti vaikutti laajemmin ammattikunnan käsityksiin. Ehkä kiinnostavinta kuitenkin on, että Favorin tarkasteli selvityksessä tuoreella tavalla eri hallinnontasoille kertyvien asiakirja-aineistojen tietosisältöä, sisällössä ajan myötä tapahtuneita muutoksia sekä aineistojen käyttöä. Vaikka tällainen tutkimus on mielestäni alan kannalta aivan keskeistä, sitä ei ole sen jälkeen tullut lisää. Oma toiveeni on, että uudelleenjulkaisu innostaisi alan opiskelijoita ja muita tarkastelemaan asiakirjatietoa myös tästä näkökulmasta. Paitsi, että Favorinin tutkimuksesta on aikaa, tilannetta ovat muuttaneet hallinnonalojen yhteiset järjestelmät.

Nyt sitä saa…

…arkistotiedettä nimittäin. Lähes tuhatsivuinen Research in the Archival Multiverse ilmestyi viime vuonna paperilla ja on nyt vapaasti saatavilla verkosta.

Kategoriat:Julkaisut, Tutkimus

Tuhat sivua arkistotiedettä

maanantai 10.10.2016 Jätä kommentti

Teosta on mainostettu tässä blogissa aikaisemminkin, mutta nyt se on viimeinkin tullut painosta. Arkistotieteestä löytyy yli 1000 sivua luettavaa teoksesta Research in the Archival Multiverse, jonka kirjoittajissa itsekin olen. Virallinen ilmestymispäivä on 26. lokakuuta ja hinta 99.95 Australian dollaria. Saatavilla myös sähköisenä.

Jälleen alan lehdistä

maanantai 25.7.2016 Jätä kommentti

20160725_145836-1

Uusin Arkiv, Samhälle och Forskning oli odottamassa työpaikalla. Se on numero 2012:1–2. Luitte aivan oikein. ASF on jo neljä vuotta jäljessä omasta aikataulustaan.

Pääkirjoituksessa annetaan tähän kolme syytä. Ensinäkin lehteen ei ole saatu pysyvää päätoimittajaa. Takana ovat ne ajat, jolloin ASF:ää voitiin toimittaa vapaaehtoistyönä ja sivutoimena. Nykyisin työtahti on siihen liian kova. Toiseksi julkaistavasta tutkimuksesta on pulaa. Kolmanneksi Ruotsin Vetenskapsrådet on lakannut tukemasta tieteellisiä lehtiä, koska digitaalisessa julkaisemisessa ei ole painokuluja. Tämä on totta, pääkirjoituksessa muistutetaan, mutta julkaisuprosessin muut kustannukset ovat se keskeinen ongelma.

Mitä tästä opimme Suomessa? Luultavasti emme mitään. Meillä on kuitenkin sama ongelma: kyse on pienestä professiosta, jonka yhteiset ponnistukset ovat aina olleet vapaa-ajalla tai viran ohessa tehtävää työtä. Kun siihen ei enää ole mahdollisuutta, ne kuolevat hiljalleen pois. Arkistoyhdistyksen julkaisusarja on viimeksi täydentynyt yksitoista vuotta sitten, jos arkistolaitoksen pääjohtajan juhlakirjaa ei lasketa. Viimeiset kansalliset arkistopäivät taisivat olla Jyväskylässä vuonna 2010.

Tämä on tappio ennen kaikkea julkishallinnolle, jos jollekin. Liikearkistoyhdistys porskuttaa edelleen, koska se tekee rahaa tilaisuuksilla ja julkaisuilla. Ehkä Failillekin löytyy vielä uusi päätoimittaja nykyisen jälkeen, kun työstä maksetaan jonkinlainen korvaus.

Toisaalta tekisi mieli sanoa, että tässä on julkishallinnossa työskentelevien paikka terästäytyä. Samalla tiedän, että uusien aktiivien peräänkuuluttaminen olisi naivia. Pelkällä innostuksella ei pitkälle päästä. Jos haluttaisiin viedä asioita eteenpäin, vaadittaisiin rakenteellisia ratkaisuja, kuten yhdistysten yhdistämistä, jotta pienet resurssit saataisiin paremmin koko kentän käyttöön. Tästä olen kirjoittanut aikaisemminkin, mutten siitä enää jatka. Olen aikani siitä jo natkuttanut ja seuraan kenttää joka tapauksessa enemmänkin sivusta. Kyse on yhdistysten jäsenten tarpeista. Jos nykytilanne tyydyttää heitä, niin mikäpä siinä sitten.

PS. Lehdessä on muuten Svenska Arkivsamfundetin historiikki vuosilta 1952–2014. Vuonna 1952 Arkivsamfundet oli alan ainoa yhdistys – nyt niitä on kuusi!

Kategoriat:Julkaisut

Kirja arkistoalan tutkimuksesta tulossa

maanantai 27.7.2015 Jätä kommentti

Mainos

Monashin yliopisto julkaisee vuoden lopulla verkossa kirjan, jossa esitellään erilaista arkistotieteessä tehtyä tutkimusta. Kirjoittajana on joukko tutkijoita ympäri maailman. Tämä on mainos.

Esite: Research in the Archival Multiverse Flyer

Kategoriat:Julkaisut, Tutkimus

Journal of Contemporary Archival Studies (JCAS)

lauantai 23.5.2015 Jätä kommentti

Alalle on ilmestynyt uusi lehti Journal of Contemporary Archival Studies (JCAS). Tähän mennessä on ilmestynyt kaksi numeroa, ensimmäinen viime vuonna.

Kategoriat:Julkaisut

Alan yleislehti

maanantai 29.9.2014 3 kommenttia

Arkiv

Ruotsista tuli postia, uusi lehti ”Arkiv – en tidskrift om arkivets alla aspekter”. Alaotsikko miellyttää minua kovasti. Meillä Akti on arkistolaitoksen asiakaslehti, Faili painottuu liikearkistoihin. Miksi ei ole alan yleislehteä? Missä käsitellään julkishallinnon tiedonhallinnan kysymyksiä? Tämä ei näytä kiinnostavan sen enempää yhdistysten johtoa kuin niiden jäseniäkään.

Olen kannattanut tällä palstalla tuloksetta eri yhdistysten yhdistymistä. Yhteinen julkaisu voisi kuitenkin olla. Arkiv esimerkiksi on viiden yhdistyksen yhteislehti. Meilläkin pitäisi olla niin, että jokainen alan lukuisiin yhdistyksiin kuuluvista voisi valita jäsenmaksun yhteydessä, haluaako myös alan lehden vai ei. En tosin tiedä, miten lehtitilaus ja jäsenasiat on Ruotsissa yhdistetty.

Kategoriat:Julkaisut