Valikoituja mietteitä

Arkistonhoitaja rakentaa tällä hetkellä sitä menneisyyttä, jonka tulevaisuus näkee. – Terry Cook

Olen verrannut asiakirjojen arvonmäärityksen ja seulontapäätöksen lopullisuutta kuolemantuomion antamiseen ja täytäntöönpanoon: kerran menetettyä ei saa takaisin. Miten tätä tuomiovaltaa olisi käytettävä? – Markku Leppänen

Valtionarkisto on historian opiskelijalle vähän samaa kuin Pietarinkirkko
katolilaiselle. – Heikki Brotherus

Ei pidä pilata hyviä kertomuksia liiallisella arkistotutkimuksella. – Jorma ”Joppe” Karhunen

Jokainen järjestys tai kuvailu on väite aineiston merkityksestä. – Heather MacNeil

Muistitiedon kiinnostavuus perustuu siihen, että jäänteenä se on ensi käden lähde kertojastaan kertomuksen esittämisen tai tallentamisen tilanteessa. – Jorma Kalela

[M]iten asiat ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat? Mistä me olemme tulleet? Mitä oli ennen meitä? – Tärkeintä ei ole, vastataanko näihin kysymyksiin myyteillä, taruilla ja runoelmilla vai asiallisella tutkimuksella. Tulos merkitsee aina historiaa yhteiskunnalle, joka kysymykset esitti. – Johan Huizinga.

Valtionarkisto, tuo tieteenteon kunnianarvoisa matroona, tai sanoisinko imettäjä… – Keijo Korhonen

Asiakirjahallinnon missio on myydä onnistuneesti sitä, mitä kukaan ei halua. – Jürg Hagmann

Asiakirjat ja asiakirjaprosessit eivät ole hohdokkaita, mutta niissä on voimaa ja niillä on seurauksia, olivatpa ne olemassa tai ei. – Anne Gilliland

Olen tieteellisessä työssä kärsinyt nimittäin sellaisesta, jota tavallisesti kutsutaan torikammoksi. Minulle se on ollut kirjasto- ja arkistokammoa.  – Alma Söderhjelm (1870-1949)

Arkisto on kuin sateenvarjo: hyödyllinen vain avattuna. – Tunt.

Records management is the fiber of the archival diet. – Twitter-nimimerkki EvilArchivist

Arvonmääritys on säilyttämisen vuoksi hävittämistä. – Angelika Menne-Haritz

Asiakirjojen polttaminen edistyksen nimessä on rutiinia kansannousuissa ja vallankumouksissa. Diktatuureissa poltetaan kirjoja kehityksen estämiseksi. Jälkipolvet epäilemättä kärsivät enemmän asiakirjojen palamisesta, koska uniikkeina jokaisen niistä menetys on korvaamaton vahinko. – Charles Kecskeméti

Arkistossa on myös hulluja palasia, joita kukaan ei ajatellut säilyttää ja jotka vain päätyvät siihen. – Carolyn Steedman

Tieto on joko hyödyllistä tai täysin anonymisoitua, ei koskaan kumpaakin. – Paul Ohm

Kunnollinen tietojen kerääminen ja arkistointi on kansakunnan ydin, henki ja sielu. Nigeria on maana 50-vuotias, mutta koskaan ei ole ollut tarkkaa väestönlaskentaa. Ihmisiä kuolee ja heidät haudataan ilman merkintää. Tuhannet syntyvät päivittäin ilman rekisteröintiä asiakirjoihin. Kukaan ei tiedä varmasti, kuinka monta poliisia, sotilasta tai virkamiestä maassa on. – Pääkirjoitus, ”Data Disaster”, The Nation, Lagos, 1. elokuuta 2011

Digitaaliset kirjastot voivat olla kirjastoja nimeltään, mutta ne ovat arkistoja luonteeltaan. – Seamus Ross

Everything not saved will be lost. – Nintendo ”Quit Screen” message.

Arvonmäärityksessä tarkastellaan eilisen asiakirjoja tänään, jotta huomisella olisi historia. – Terry Cook

Suomalainen asiakirjahallinto ja arkistotoimi on erittäin pragmaattista: käytännön tarpeisiin tuotetaan ad hoc -ratkaisu, joka sen hetkisessä tilanteessa tuntuu toimivimmalta, sen sijaan että ongelma käsitteellistettäisiin ja yritettäisiin löytää sen ”ydin” ja tätä kautta löytää ratkaisuja, jotka pätevät yleisemminkin – edes kaikkiin ytimeltään samantapaisiin tapauksiin. Kun menetelmät ovat näin muuttuneet tavoitteiksi, ei suurin osa ammatinharjoittajista osaa tehdä eroa näiden kahden asian välillä, minkä vuoksi jokapäiväisen arkistotyön osana ei juurikaan tapahdu ”tuotekehitystä”. – Jaana Kilkki

Vaikka arkistoala kykenisi viemään oman osaamisensa myös sähköisen tiedonhallinnan maailmaan, en usko, että siitä tulee koskaan yhteiskunnallisesti – saatikka sitten taloudellisesti – arvostetuimpaan ryhmään kuuluva professio. Tämän päivän lisäksi arkiston fokuksessa on sekä menneisyys että tulevaisuus, mikä on aivan liian laaja perspektiivi ymmärrettäväksi yhteiskunnalle, joka rakentuu ”heti ja tässä” realisoituvien hyötyjen tavoittelulle. — Jaana Kilkki

Myös Putinin edeltäjä, Boris Jeltsin, katosi toisinaan julkisuudesta lyhyiksi ajoiksi sairastelun ja juopottelun vuoksi. Tuolloin hänen kerrottiin ”työskentelevän asiakirjojen parissa”. – Helsingin Sanomat 15.2.2015

Asiakirjat luodaan yhdestä syystä, niitä säilytetään muista syistä ja käytetään eri syistä. Viime kädessä käyttäjät ja heidän syynsä käyttää asiakirjoja ovat usein tuntemattomia. – Anneli Sundqvist

My content is here,
My content is everywhere!
I am not content.

–Lance Vieau (haiku sisällönhallinnasta)

Arkistoinnin varsinainen perusta on silkka usko: usko, että koittaa aika, jolloin turha muuttuu tarpeelliseksi, että joskus vielä jotakuta kiinnostaa, että on olemassa tulevaisuus. Arkistoiminen on ilmausta sille peruskokemukselle, että kaikessa on jotakin mieltä. – Antti Nylén

Arkistonhoitaja käsittelee arkistoa kuin paleontologi esihistoriallisen eläimen luurankoa: hän yrittää liittää palaset yhteen alkuperäiseksi luurangoksi. – Muller, Feith ja Fruin

Menen arkistoon useimmiten, vaikkakaan en nyt ihan flow-tilassa, niin kuitenkin samalla antaumuksella ja odotuksella kuin musiikin harrastaja konserttiin, filmifriikki mielielokuvaansa, tai urheilufani seuraamaan suosikkiensa taistoja. – Vesa Vares

Asiakirjat eivät heijasta menneisyyttä: ne ovat osa käsitystämme siitä. – Brien Brothman (muotoilu Terry Eastwoodin)

Enemmän kuvailua, vähemmän määräilyä. – Fiorella Foscarini

It is the paradoxical structure of any archive: the place that preserves the power and organizes it is also the place that exposes the violence and wrongdoing. In this respect, the archive is a place that undermines itself. – Gish Amit

Kun Suomi vähitellen keksittiin, olivat arkistot arvossaan. Niistä löydettiin—tai voisi sanoa myös kaapattiin—kansakunnalle menneisyys, syvyys. – Markus Nummi

Jokaisen luodun dokumentin taustalla häilyy kuitenkin se dokumentti jota ei luotu, se tapahtuman tai tilanteen tai ilmiön ulottuvuus, josta ei ole tapana tehdä merkintää, ottaa kuvaa, jonka kohdalla ei ole tapana painaa rec-nappia. – Markus Nummi

Dokumentin kimppuun voi usuttaa ärhäkän ampiaisparvellisen kysymyksiä jo pelkästään dokumentin rajautumiseen liittyen: miksi juuri tämä, tästä näkökulmasta, tästä aiheesta, noilla sanoilla, tuona hetkenä, tuolla paikalla. – Markus Nummi

Arkistosta voi löytää mitä vain—kunhan vain on varustautunut järkevällä teorialla ja päättäväisellä hypoteesilla. Toisin sanoin: arkisto vastaa niin kuin sinne huutaa. No, arkiston kohdalla olisi sopivampaa puhua kuiskauksista. Ja kuiskausten kaiuista. – Markus Nummi

Menneisyys ei ole kuollut. Itse asiassa se ei ole edes mennyt. – William Faulkner

Tutkimus ei ala hetkestä, jolloin arkistokansio avataan, vaan siitä, kun jotain pannaan kansioon. – Terry Cook

Arvonmäärityksessä arkistoammattilaiset valitsevat muistamisen arvoiset yhteiskunnalliset prosessit ja muistamista edistävät asiakirjat. – Verne Harris

Mitä raamattu on teologille ja lainsäädäntö juristille, sitä valtionarkisto on historioitsijalle. – Ellen Hardin Walworth

Informaation määrä ei ole keskeistä. Toimintaa todennettaessa on tärkeämpää saada talteen muutama hyvä asiakirja avainhenkilöiltä kuin monta huonoa asiakirjaa vääriltä henkilöiltä. – Tunt.

Asiakirja arkistoidaan tuoreena. – Jari Lybeck

Hyvä asiakirjahallinta on kuin liikunta tai terveellinen ruoka. Vaikka se tekee hyvää, siihen ei ole helppo päästä. – Bruce Whitney

Hallinto ilman asiakirjoja on kuin korvakuulolta soittava muusikko. Tulos kuulostaa hyvältä, mutta vain hetken, eikä se anna mitään tulevaisuudelle. – Henry Metcalfe

Vain kaikkein yksinkertaisimmilla tuotannonaloilla, joilla eletään kädestä suuhun, ei tunnusteta nykyhetken tarvetta varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Siihen tarvitaan enemmän tai vähemmän kehittyneitä asiakirjoja. – Henry Metcalfe

Muisti toimii erilaisten ”dispositiivisten” tekniikoiden avulla, joista keskeisimmät ovat luokittelu ja standardointi. – Geoffrey C. Bowker

Yleensä kaikki voidaan nähdä yhtä aikaa objektina ja arkistona. Objekteina asioilla on jokin tehtävä maailmassa, arkistoina ne kantavat jälkiä omasta menneisyydestään. – Michael Buckland

Olennaista ei ole, mitä valtio ”tietää” yksittäisestä kansalaisesta. Olennaista on, mitä se voisi halutessaan saada tietää. – Geoffrey C. Bowker

Arkiston tärkeimpiä tehtäviä on tarjota luokitusjärjestelmä, jonka avulla yksityiskohtia ei tarvitse muistaa. – Geoffrey C. Bowker

Organisaatiot delegoivat muistitehtäviä ympäristölle. Itse delegoin kirjanpitäjälleni viime vuoden verojen muistamisen, työnantajalle muistamisen maksetuista palkoista ja tiedon lähettämisen siitä minulle vuoden lopussa, omille asiakirjoilleni muistamisen vähennyksistä. – Geoffrey C. Bowker

Asiakirjahallinto lyhyesti: 1. Hävitä, mitä pitää hävittää. 2. Säilytä, mitä pitää säilyttää. 3. Älä sekoita näitä kahta. – Tunt.

On aina syytä luoda asiakirja: se osoittaa, että on työskennellyt. – Tunt.

Ihminen, jolla on puhelias ja sosiaalinen luonne, ei ole hyvä arkistonhoitaja. Arkistonhoitajan täytyy viettää enemmän aikaa asiakirjojen parissa kuin ystävien, juomaseuran tai kauniiden naisten kanssa. Arkistonhoitajan on vältettävä juopottelua, pelaamista, musiikkia, tanssia, laulamista ja kuljeskelua. Asiakirjat eivät salli, että hän kääntää niille usein selkänsä. – Jacob von Rammingen

Tyranniat ovat kiinnostuneempia asiakirjoista kuin demokraatit. Tyranniat ovat surullisen kuuluisia huolellisesta asiakirjojen pitämisestä. – Chris Hurley

Rotupolitiikkaa ei ole ilman lähteitä, jotka osoittavat henkilöiden ja rodun alkuperän ja kehityksen… Ei ole rotupolitiikkaa ilman arkistoja, arkistonhoitajia. – Josef Franz Knöpfler, Baijerin arkistolaitoksen johtaja v. 1936.

Muistaminen ja unohtaminen ovat sen valikoinnin kaksi puolta, joista institutionaalinen muisti muodostuu. – Brien Brothman

Me arkistoammattilaiset päätämme, mitä muistetaan ja mitä unohdetaan, kuka yhteiskunnassa on näkyvä ja kuka näkymätön. – Terry Cook

Toisin kuin yleensä ajatellaan, arkistonhoitajat eivät pelkästään vastaanota ja säilytä asiakirjoja, jotka heijastavat yhteiskuntaa. He myös luovat ja muokkaavat tietämystä asiakirjoissa ja siten vaikuttavat yhteiskunnan muistiin. – Tom Nesmith

Arkistoasiakirjat eivät ilmaannu tuosta vain: ne ovat yksilöiden ja organisaatioiden luomia. Yksilöt ja organisaatiot käyttävät myös asiakirjoja tukeakseen arvojaan ja missiotaan. Se ei taatusti ole poliittisesti ja kulttuurisesti neutraali prosessi. – Elisabeth Kaplan

Asiakirja ei ole muistia. Tunteita, mielikuvia ja ideoita ei ole itse lähteissä: muisti on jotain tapahtuvaa, toisin kuin esineet. – Harry Ritter

Mitä muistamme on läheisessä yhteydessä siihen mitä unohdamme. – Randall C. Jimerson

Totalitaarinen valtio on käytännössä teokratia, jossa johtajien täytyy asemansa säilyttääkseen olla erehtymättömiä. Koska kukaan ei sitä ole oikeasti, menneisyyden tapahtumia on usein järjesteltävä piilottamaan menneitä virheitä tai muuttamaan ne voitoiksi. – George Orwell

Ajatellessani menneisyyttä minua eniten kauhistuttaa se, etteivät ne sadat tuhannet tai miljoonat orjat, joiden päällä sivilisaatio lepäsi, jättäneet jälkeensä mitään jälkiä. – George Orwell

Totalitarismi vaatii jatkuvaa menneisyyden muuntelua ja pitkällä aikavälillä todennäköisesti objektiivisen totuuden kieltämistä. – George Orwell

Kaikkein pelottavinta totalitarismissa eivät ole julmuudet, vaan hyökkäys objektiivista totuutta vastaan, se että väitetään sekä menneisyyden että tulevaisuuden olevan hallinnassa. – George Orwell

Nimeämällä tuomme järjestystä kaaokseen ja sijoitamme kaiken laatikoihin, joko fyysisiin tai intellektuaalisiin. – Wendy Duff ja Verne Harris

Valta todisteisiin ja todisteisiin pääsyyn antaa myös jotain valtaa historiaan, muistiin ja menneisyyteen. – Elisabeth Kaplan

Arkistonhoitaja ei voi olla pelkkä säilyttäjä ja välittäjä. Jokainen yritys olla puolueeton, pysytellä valtapelien ulkopuolella, on tietoinen tai tiedostamaton valinta toistaa, tai vahvistaa, olemassa olevia valtasuhteita. – Verne Harris

Dokumentit luodaan omaksi kuvaksemme. Niiden kautta jätämme jälkipolville jotain itsestämme ja saamme mahdollisuuden kuolemattomuuteen. – David Levy

Dokumentit ilmentävät halua olla voimakas, toisiin yhteydessä, tietävä. Tässä mielessä ne ovat uskonnollisia: ne nousevat samasta eksistentiaalisesta lähteestä kuin uskonnot. – David Levy

Joissakin yhteiskunnissa historian tulkitseminen toisin on rangaistava teko. Epämiellyttävien totuuksien muistaminen on laitonta. Näin muistamisesta tulee poliittinen teko, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. – Randall C. Jimerson

Asiakirjojen ymmärtäminen antaa ihmiselle mahdollisuuden ymmärtää itseään, mikä on yksi arkistotyön pysyvistä iloista ja haasteista. – James O’Toole ja Richard Cox

Jos arkistoammattilaiset eivät halua olla lähteidensä vankeja, heidän on aggressiivisesti kerättävä niin uusia kuin vanhojakin aineistoja. – Sam Bass Warner

On tehtävä sinnikkäästi tiiliä ymmärtämättä miten arkkitehdit aikovat niitä käyttää, mutta uskoen, ettei paraskaan arkkitehti selviä niitä ilman. – J. Franklin Jameson [arkistotyöstä]

Pitkä vuoro pakkotyötä historian maanalaisissa onkaloissa. – J. Franklin Jameson [arkistourastaan]

Eilen minulla oli loistava, suloinen, lyhyt kohtaaminen rakkaan kauniin italialaisen kanssa. – Leopold von Ranke [venetsialaisesta asiakirjasta].

Kyky tallentaa muistoja kestävään muotoon erottaa ns. sivistyneet kulttuurit erihistoriallisista. – Hugh Taylor

Muistomerkit ovat elävien tarpeita varten, eivät kuvatakseen menneisyyden tapahtumia. – Harold Marcuse

Mikään ei ole arkistoa hyödyllisempi opetettaessa ja ohjattaessa. Ei ole hyvin luotua asiakirjojen ja dokumenttien varastoa parempaa säilyttäjää valtakunnilla ja perintömaille, yksityisille ja julkisille. Arkisto on parempi kuin laivaston tukikohta ja tehokkaampi kuin ammusvarastot, koska on parempi voittaa järjellä kuin väkivallalla. – Baldassare Bonifacio (1585 – 1659)

Arkisto on sekä historiallisen prosessin tulos että edellytys historiallisen tiedon tuottamiselle. – Nicholas Dirks.

Arkisto on kynnys, jolle historiantutkijat astuvat tullessaan tutkimuksen huoneeseen. – Orvo Pyykkö

Ajatus, että arkisto-asiakirjat ovat ”kuolleita”, epäaktiivisia ja vailla ajankohtaisuutta, on liioiteltu, etten sanoisi väärinymmärrys. – Brien Brothman

Joka valvoo menneisyyttä, valvoo nykyisyyttä. Joka valvoo nykyisyyttä, valvoo menneisyyttä. – George Orwell

Teorialla on merkitystä. Se määrittää meidät, motivoi meitä ja selittää, mitä teemme. Teoria tekee meistä parempia ammattilaisia. – Terry Cook

Meillä kovin herkästi merkitään papereita salaiseksi siinä toivossa, että niitä luettaisiin. – Mauno Koivisto

Ajattelin tämän olevan täysin ok, kunnes sain kutsun oikeuteen. – David Duncan, joka määräsi Arthur Andersenin asiakirjoja hävitettäväksi

Asiakirjan aitouden pohtiminen on historiantutkimuksessa menettänyt merkitystään, kun paperit ovat järjestettyinä sarjoina virallisissa arkistoissa. – Kimmo Rentola

Ei asiakirjoja, ei historiaa. – C. V. Langlois & C. Seignobos

Dokumentti on tutkijan lähtökohta, totuus tavoite. – C. V. Langlois & C. Seignobos

Dokumentit ovat jälkiä aikaisemmin eläneiden teoista ja ajatuksista. – C. V. Langlois & C. Seignobos

Dokumenteille ei ole korviketta: ilman dokumentteja ei ole historiaa. – C. V. Langlois & C. Seignobos

Kaikkea maailmassa ei voi säilyttää, koska silloin olisi kaksi maailmaa: toinen arkistossa ja toinen sen ulkopuolella. – Wisconsinin historiallisen yhdistyksen valokuvakokoelman hoitaja

Kansakunnan kulttuurin tasoa voidaan mitata sillä huolenpidon määrällä, jonka se kohdistaa arkistoihinsa. – Reinhold Hausen (myös: Waldo G. Leland 1912)

Tieteen saavutukset ja taiteen luomukset ovat loistavia huippuja, mutta aivan kuten Alppien valossa kimmeltävät ylängöt, ne eivät ole koko vuoristo. Arkistojen raskaat massat ovat sivistyksen vaatimaton, vankka ja järkkymätön perusta. – Nils Nilsson

Huono asiakirjahallinta vetää korruptiota puoleensa kuin raato kärpäsiä. – Australian valtiontarkastusvirasto

Demokratian määrää voidaan mitata mahdollisuuksilla vaikuttaa arkiston syntyyn, sen sisältöön ja tulkintaan. – Jacques Derrida

Ei ole poliittista valtaa ilman valtaa arkistoon, jollei peräti muistiin. – Jacques Derrida

Digitaaliset dokumentit säilyvät joko ikuisuuden tai viisi vuotta—kumpi tuleekaan ensin. – Jeff Rothenburg

Arkistonhoitajan on hallittava asiakirjoja, ei reliikkejä menneisyydestä. – Glenda Acland

Kukaan ei ole dokumentointiprosessissa neutraali ja puolueeton taho. Sellainen ei ole myöskään arkistonhoitaja tai historioitsija. Mikään dokumentti ei ole läpinäkyvä ikkuna menneisyyteen, ei edes arkistoasiakirja. – Joan M. Schwartz ja Terry Cook

Menin [Glazunovin] luokse ja aloin lajitella nuotteja. Ja huomasin äkkiä, että M-kirjaimen kohdalla on joukko säveltäjiä, joilla on mitä erilaisimmat sukunimet. Kaikki alkoivat eri kirjaimilla. Siellä olivat Kalafati, Korshtshenko, Akimenko ja Ivanov. Minä kysyin Glazunovilta: mitä nyt, minkä vuoksi kaikki nämä säveltäjät ovat M:n kohdalla? Glazunov vastaa: ”Ne ovat kaikki ’mitättömiä’ säveltäjiä”. – D. Shostakovitsh

Arkistonhoitaja on tutkijoiden puunhakkaaja ja vedenkantaja. – T. R. Schellenberg

Arkistonhoitajat ovat totuuden vartioita—tai ainakin todisteiden, joiden perusteella totuus voidaan selvittää. – T. R. Schellenberg

Jo pelkästään suojapaikan tarjoaminen tärkeille asiakirjoille on hyödyllinen ja oikea teko. – Sir Hilary Jenkinson

Arkistonhoitaja: henkilö, jolle maksetaan toisten kirjeiden lukemisesta. – Tuntematon

Arkistoammattilaisen tehtävän ydin on tiedon kontekstuaalisten yhteyksien ymmärtäminen ja tekeminen näkyväksi. – Terry Cook

Arkistojen huomio on siirtynyt itse asiakirjasta sen toiminnalliseen käyttökontekstiin, itse jäänteestä tekoon, joka jäänteen tuotti. – Terry Cook

Arkistossa kaikki on jo tapahtunut. – Veikko Litzén

Arkistoteoria. Paljon melua mapittamisesta. – John W. Roberts

Ihmiset inhoavat metatietojen tallentamista, mutta rakastavat lisätä tageja. – Steve Bailey

Baileyn laki: kun sähköisen informaation määrä ja kirjo kasvaa, asiakirjahallinnon mahdollisuudet tehokkaaseen toimintaan vähenevät samassa suhteessa. – Steve Bailey

Kukaan arkistoammattilainen ei voi hoitaa tehtäviään tehokkaasti, jollei hän opettele vähän historiaa tarkoituksellisesti ja paljon historiaa vahingossa. – Sir Hilary Jenkinson

Tutkijat saattavat pitää palapelien kokoamisesta, mutta arkiston tehtävä ei ole luoda niitä heille. – T. R. Schellenberg

Ilman kontekstia muuri on vain muuri, oli se Kiinassa tai Berliinissä. – Angelika Menne-Haritz

Arkisto on katkeroituneen poliitikon viimeinen kosto. – Tuntematon

Suomalainen arkistonhoitaja on riuska kätilö, joka ei taivastele ja teoretisoi, vaan hihat käärien ryhtyy lapsen päästöön. – Raimo Viikki

Perinteinen asiakirja yleensä säilyy, jos sitä ei nimenomaan hävitetä. Sähköinen asiakirja taas häviää, ellei sitä nimenomaan säilytetä. – Pekka Henttonen

Päätearkisto on asiakirjojen taivas, jossa ne saavat ikuisen elämän. – Raimo Pohjola

Kenellä on valta, sillä ovat arkistot. – Raimo Pohjola

Arkistoala on maailman jaloin hoitoalan ammatti, koska hoidon kohteena on kansakuntien menneisyys. – Kari Tarkiainen

Yliopisto-opettajat ja ammatissa toimivat yksinkertaisesti näkevät asiat eri tavalla. Ja jos eivät näe, heidän luultavasti pitäisi tehdä niin. – Richard J. Cox

Arkistot eivät ole historian mausoleumi vaan sen ammusvarasto. – Saks. sanomalehdestä

Jumala yksin voi järjestää täydellisesti, sillä itse järjestys on jotain jumalallista. – Baldassare Bonifactio (1585 – 1659), italialainen arkistoteoreetikko

Arkistonhoitajan tehtävä on palvella. Hän on olemassa tehdäkseen toisten työn mahdolliseksi. – Sir Hilary Jenkinson

Historia on kasvuala. Sitä tulee koko ajan lisää. – Tuntematon

Arkistonhoitajan uskontunnustus on todistusvoimaisuuden pyhyys. Hänen tehtävänsä on suojella jokaista todisteen hitusta haltuunsa uskotuissa asiakirjoissa, päämääränä palvella kaikkia tietoa haluavia, ilman ennakkoluuloja tai taka-ajatuksia. – Sir Hilary Jenkinson

Hyvä arkistonhoitaja on kenties epäitsekkäin totuudenvaalija, mitä nykymaailma tuntee. – Sir Hilary Jenkinson

Asiakirjojen arvonmäärityksen salaisuus on unohtaa asiakirjat ja keskittyä niiden syntykontekstiin. – David Bearman

 1. keskiviikko 16.11.2011 12:47

  Näissähän sitä riittää tavattavaa. Heti ensimmäisestä tuli mieleen ainoa päähän tarttunut oppi Interactive telecommunications – kesäkoulusta vuonna 1995 vai olikos se 1996:

  Information is a difference that makes a difference.

  Wikipedian mukaan tämä peräisin Gregory Batesonilta.

 2. keskiviikko 16.11.2011 12:58

  Lisään kokoelmaan, jos saan käännettyä 🙂

 3. keskiviikko 16.11.2011 18:41

  Nuo olivat aivan erinomaisia!

  Käytäviltä kuultua kansanviisautta: ”Hyvä muisti on harvinainen lahja; hyvä arkisto pelastaa kenet tahansa.”

 4. Nimetön
  torstai 16.1.2014 13:07

  ”Asiakirjahallinto lyhyesti: 1. Hävitä, mitä pitää hävittää. 2. Säilytä, mitä pitää säilyttää. 3. Älä sekoita näitä kahta. – Tunt.”

  Tähän kiteytyy se, mitä paperimaailman arkistointi on! Joku tuntematon on osunut asian ytimeen. Asiakirjahallinto onkin sitten hieman laajempi juttu.

  Helena Mattsson

 1. No trackbacks yet.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: